müşteri odaklı, güvenli, akıllı, entegre çözümler....
Buradasınız: Ana Sayfa > HİZMETLERİMİZ > BAĞIMSIZ DENETİM

BAĞIMSIZ DENETİM

 

MYT olarak kuruluşumuzdan bu yana inşaat, gıda, imalat sanayi, tekstil, turizm, finans, makine sanayi, petrol, telekomünikasyon, belediye ve devlet kuruluşları, kar amacı gütmeyen organizasyonlara (STK) bağımsız denetim hizmeti vermekteyiz.
 

Bağımsız Denetim Hizmetleri

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tebliğleri uyarınca, dönemsel bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması,

 

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi hakkında çıkarılan yönetmelik uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi ile raporların hazırlanması,

 

• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması,

 

• Küçük ve Orta Ölçekli İşletme’ler (KOB)İ için yayınlanan KOBİ TFRS kapsamında bağımsız denetim hizmetlerinin verilmesi,

 

• Özel tespitlere yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması,

 

• İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması.